Kvinnliga
Akademiker i
Helsingfors

Evenemangs-
kalender

Publikationer

Föreningens
stadgar

Nya medlemmar

Ta kontakt!

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf är den största svenskspråkiga föreningen i Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands KvinnligaAkademikers Förbund ry (SANL/FKAF).

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf (KAH) är en opolitisk förening för akademiskt utbildade kvinnor. Föreningen grundades 1927. Föreningen leds av en styrelse som består av ordförande och sex andra medlemmar.

KAH fungerar som ett nätverk för kvinnliga akademiker och understöder deras vetenskapliga arbete genom FKAF.

Föreningens mål är att synliggöra kvinnliga akademikers verksamhet i samhället.

Kvinnliga Akademiker i Helsingfors rf samlar sina medlemmar till månadsmöten med föredrag och diskussioner om aktuella, tankeväckande och intressanta frågor.

Vår litteraturcirkel diskuterar en gemensamt vald bok varje månad.

ASPASIA-gruppen samlas kring aktuella samhälleliga frågor.

I samarbete med Luckan sköter vi ett språkcafé för utlandsfödda, som vill lära sig eller förkovra sin svenska.

Föreningen ordnar även utfärder och studiebesök för sina medlemmar.

KAH har givit ut skrifterna "Kvinnokraft i 90 år",  ”Våra krigsminnen” med medlemmars hågkomster från krigsåren 1939-1944 och "Våra barndomsminnen".