Kvinnliga
Akademiker i
Helsingfors

Evenemangs-
kalender

Publikationer

Föreningens
stadgar

Nya medlemmar

Ta kontakt!

Evenemangskalender 2019

På våra möten informerar vi om aktuella frågor som berör vår förening och vårt förbund. Nya medlemmar är välkomna. Länken till anmälningsadressen finns på vår hemsida www.kvinnligaakademikerihelsingfors.fi . Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Information om verksamheten kommer förutom i de två medlemsbreven också om aktuella frågor per e-post till de medlemmar som uppgett sin e-postadress. På förbundets hemsidor www.akateemisetnaiset.fi  ingår också information om vårt och alla lokalföreningars program, liksom i förbundets tidning Minerva. Adressen till våra sidor på Facebook är: Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f. – KAH. Information om månadsmötena ingår i HBL/Evenemax på måndag samma vecka som mötet hålls.

Observera, att vår egen hemsida är förnyad och finns på följande adress:

https://akkanblog.wordpress.com/. Där hittar du t.ex. en länk för nya medlemmar, aktuella program och vissa av våra tidigare publikationer och kontaktuppgifter.

Föreningens bankkonto är Kvinnliga Akademiker i Helsingfors, AKTIA FI1640550011596810. Höstmötet 2018 beslöt att medlemsavgiften för 2019 förblir 35 euro. Av den summan går 25 euro till Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund. Som förut är det möjligt att frivilligt bidra till föreningens stipendium för en invandrarkvinna som utbildar sig i Finland. Bidrag ges till samma konto som medlemsavgiften.

HÖSTENS PROGRAM 2019

Datumen för månadsträffarna är följande:

September: torsdagen den 26.9. kl. 18. Gäst Katarina Pettersson, socialpsykolog, information om rubrik fås i augusti.

Oktober: onsdagen den 23.10. kl. 18. Gäst Lia Markelin som talar om ”Samepolitiken i Finland”.

November: Årsmöte torsdagen den 28.11. kl. 18. Programträff kl. 19. Gäst Mariann Holmberg som talar om ”Vårt avfall – ett problem eller resurs?”

December: Månadsträff i form av gemensam lunch i Stadshusets restaurang måndagen den 9.12. Bord reserverat från kl. 13.

OBS!
Platsen för alla månadsträffar( utom decemberträffen!) är Folkhälsans hus, Majblomman, Standertskjöldska salen, Sanitärgatan 4-6, 00300 Helsingfors.

Seminarier:

Nordisk-baltisk konferens 11-13.10 i vetenskapscentret Heureka i Vanda. Arrangör är Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund r.f. http://akateemisetnaiset.fi som i augusti ger närmare information om programinnehåll och anmälan till seminariet. Planering pågår som bäst och programmet kommer preliminärt att ta upp frågor kring könssegregering i utbildningen och klimatförändringen. Konferensspråket är engelska.

Omvälvningar i arbetslivet 11.11.
Vårt eget seminarium som fokuserar på förändringar i arbetslivet, allt hur och på vilket sätt den snabba tekniska utvecklingen, datoriseringen, digitaliseringen och robotiseringen påverkar arbetsklimatet. Vilka krav ställer denna utveckling på våra kompetenser, motivation och hälsa?
Vi har vidtalat Cristina Andersson, Linus Nyman och Henrika Franck som föreläsare och vår egen Margaretha Wildtgrube ställer upp som moderator. Närmare och mer detaljerad information om plats och programinnehåll fås i augusti.

Våra diskussionsklubbar, litteraturcirkeln och Aspasia fortsätter båda sin verksamhet på hösten.
Gun Ahlfors informerar i början av terminen om vilka datum och vilka platser som gäller för bokcirkelns fyra träffar och Eva Railo informerar om var och när Aspasia har sina möten.

Samarbetet kring språkkaféet i Luckans lokaler fortsätter på hösten och första kaféträffen är den 17.9. Marianne v. Knorring är som förut kontaktperson för kaféverksamheten.
Samarbetet med Arbis fortsätter gällande läxhjälpen för invandrareleverna. Informationsmöte med Arbis lärare Annette Jansson onsdagen den 4.9. kl.14 på Arbis.

Detta om detta. Fylligare och mer preciserad information om höstens programutbud kommer i slutet av augusti. Hav tålamod till dess!

VÅRENS PROGRAM 2019

Högt på önskelistan i enkäten om vår verksamhet kom exkursionerna – ett bra sätt att få kunskap och impulser, vidgade vyer och nya idéer. Nu förde planeringen med sig två sådana programinslag, där värdarna valde tidpunkt genast i början av våren. Det gör att det första månadsmötet kommer först i februari och samtidigt är ett vårmöte enligt våra gällande stadgar.

För månadsmötena i mars och april har vi redan kontaktat intressanta och intresserade föreläsare, men exakta datum är inte fastslagna när det här medlemsbrevet skrivs. I maj kombineras månadsmötet med vårens sedvanliga exkursion.

I januari

-       15.1 kl.17.00 startar språkkaféet på Luckan. Om du är intresserad av att prata svenska med invandrare, kontakta då marianne.vonknorring(at)welho.com Träffarna hålls på tisdagar kl.17.00-18.30 och fortsätter till 22.4.

-       måndag 21.1 kl. 13.00 diskuterar litteraturcirkeln ”Strykjärn och diamanter, judiska berättelser i samtida rysk prosa" redigerad av Kristina Rotkirch.  Om du är intresserad av litteraturcirkeln, kontakta då ahlforsgun(at)gmail.com.   

-       torsdag 24.1 kl. 14.00 blir det ett besök på EMMA, Esbo Moderna Konstmuseum, med Pernilla Wiik som guide.

I februari

-       måndag 11.2 kl.13.00 besöker vi det nya centrumbiblioteket Ode, med Maija Berndtsson som guide.

-       onsdag 27.2 kl. 13.00 diskuterar litteraturcirkeln "Ester och Ruzia" av Masha Gessen hos Kristina Tollander

-       torsdag 28.2 kl.18.00 Vårmöte i Standertskjöldska salen, Majblomman. Efter mötet presenteras det finländsk-afrikanska kulturcentret Villa Karo i Benin av Mia Björnberg och Chris Nyström.

I mars

-       måndag 4.3 kl.14.00 möts diskussionsklubben Aspasia på G18 rum 101, Georgsgatan 18. Temat är "polarisering av dagens samhälle och våra låsta tankemönster"

-     torsdagen  28.3. kl. 18 månadsmöte i Standertskjöldska salen. Gäst är författaren, sociologen och professorn Anna Rotkirch talar under rubriken ”Mor-och farföräldrar idag, viktigare än tidigare?”

-       fredag 29.3 kl.13.00 litteraturcirkeln med "Där musiken börjar" av Lars Sund hos Stina Virkola

I april

-       onsdag 3.4 kl.14.00 möts diskussionsklubben Aspasia. Mötesplats är G18. 

-      onsdagen 24.4. kl. 18 månadsmöte i Standertskjöldska salen. Då får vi får lyssna till ett diktprogram ”Underbart är kort, en resa genom livet”, sammanställt av Märta Uggla, Birgitta Nyberg, Bo-Eric Rosenqvist, Ellinor Silius-Ahonen och Mikael Enberg. 

-       torsdag 25.4 kl. 13.00 litteraturcirkeln med "Älvan och jordanden" av Tuva Korsström hos Agneta von Essen

I maj

-      torsdage 9.5 blir det en exkursion i österled med bl.a. Sarvlax herrgård på programmet.

-       torsdag 16.5 kl. 13.00 litteraturcirkeln med "Band" av Domenico Starnone hos Viola Stenholm

Alla månadsmöten hålls i Standertskjöld-salen på Majblomman. Huset ligger mitt emot Folkhälsans Seniorhus och den exakta adressen är Sanitärgatan 4–6.

Tack vare givmilda medlemmars frivilliga bidrag har vi några år kunnat stödja en invandrarkvinnas studier med ca 700 euro.  Du kan betala till kassören på ett möte eller betala in på vårt konto AKTIA FI16 4055 0011 5968 10. Samma konto gäller för våra medlemsavgifter. 

.